logo

+34 938673923

escola@avetroig.com

C/ Bruc, 4

Sant Celoni

Horari d'atenció:

Matí: 08:30h-13:00h Tarda: 15:00h-17:30h

logo

+34 938673923

escola@avetroig.com

C/ Bruc, 4

Sant Celoni

Matins: 08:30 h -13:00 h Tardes: 15:00 h - 17:30 h

Preinscripció

Escola familiar

Escola familiar, de valors i amb professorat vocacional.

Xavier Ortuzar Crespo

2018-02-14T14:42:25+00:00

Xavier Ortuzar Crespo

Escola familiar, de valors i amb professorat vocacional.

Una gran família

Moltissimes felicitats!!!...sou una gran família i us portarem sempre al cor!!!

Miguel Sánchez

2016-03-14T15:19:08+00:00

Miguel Sánchez

Moltissimes felicitats!!!…sou una gran família i us portarem sempre al cor!!!

Estem encantats amb l’Escola

Estem encantats amb l'Escola. El més important és veure a la nostra filla anar cada dia contenta!
Felicitats per la vostra feina!

Laura Garcia

2016-03-14T15:19:18+00:00

Laura Garcia

Estem encantats amb l’Escola. El més important és veure a la nostra filla anar cada dia contenta! Felicitats per la vostra feina!

Educació Infantil, Primària i Secundària

L’Escola L’Avet Roig és una escola privada-concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És per aquesta raó que el procés de preinscripció escolar està regulat pel mateix Departament d’Ensenyament.

Aquest procés vé regulat pel següent calendari i durant la setmana de preinscripció s’ha d’entregar la documentació senyalada a continuació.

Presentació de sol·licituds

13 al 24 d’abril

Llistes de barem provisional

3 de maig

Sorteig de desempat

11 de maig

Llistes barem definitiu

15 de maig

Publicació de llistes d’admesos

12 de juny

Matriculació (Ed. Infantil / Ed. Primària / 1r d’ESO)

21 al 27 de juny

Matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO)

25 al 29 de juny

 • Sol·licitud oficial.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne major de 14 anys.
 1. Criteris generals:

  Criteri

  Puntuació

  Documentació a aportar

  Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa.

  40

  Cap.

  Per proximitat del domicili al centre sol·licitat en primer lloc (exclou la opció proximitat del lloc de treball).

  30

  Si el domicili no coincideix amb el DNI cal aportar certificat de convivència.

  Per proximitat del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (exclou la opció del proximitat del domicili).

  20

  Certificat de l’empresa o contracte laboral.

  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció.

  10

  Documentació acreditativa de la Renda mínima d’inserció

  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau.

  10

  Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (alumne/pares/germans), igual o superior al 33%

  Si hi ha empat en els criteris generals es tindran en compte els següents criteris complementaris:

  Criteri

  Puntuació

  Documentació a aportar

  Per formar part d’una família nombrosa o monoparental.

  15

  Carnet de família nombrosa.

  Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques):

  10

  Certificat mèdic.

  Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc.

  5

  Cap.

WhatsApp Contacta'ns